Contacto
Inicio Qui som? Solvència. Certificacions

Solvència. Certificacions

La nostra qualitat, la teva seguretat. Seguim un compliment rigorós de la legislació i millorem contínuament els processos i els indicadors de gestió.

Pòlissa de Responsabilitat Civil de 10 milions d’euros.

Habilitació de Seguretat d’Empresa (HSEM) en Grau “Reservat” de la DGAM (Ministeri Defensa).

Certificat de Gestió de la Qualitat (UNE-EN ISO 9001).

Certificat de Gestió Mediambiental (UNE-EN ISO 14001).

Certificat Sistema Seguretat i Salut en el Treball (UNE-EN ISO 45000).

Sistema Gestió Seguretat de la Informació (UNE-EN ISO 27001).

Inscripció en el Pacte Mundial de Nacions Unides.

Certificat Petjada de Carboni calculada i verificada.

Inscripció en el Registre de Petjada de Carboni del Ministeri de Transició Ecològica.

Pla d’Igualtat.

Prevenció de riscos laborals

Certificat ISO 45001

La salut i seguretat de les persones és primordial per a Clece Seguridad i la prevenció de riscos laborals és en totes i cadascuna de les activitats de l’empresa.

Qualitat i medi ambient

Certificat ISO 9001
Certificat ISO 14001
Certificat Llei

La qualitat dels serveis és un compromís de Clece Seguridad així com la protecció del medi ambient. Per això, certifiquem la nostra activitat sobre la base de les Normes Internacionals, Sistemes de Gestió de la Qualitat i Sistemes de Gestió Ambiental.

Seguretat de la informació

Certificació ISO 27001
Certificació Conformitat ENS

La seguretat de la informació engloba no només la seguretat informàtica, sinó també confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades personals, informació de negoci o de les instal·lacions. A Clece Seguridad també comptem amb la Certificació ISO 27001 de Seguretat de la Informació.

Certificació conformitat ENS

Clece Seguridad té el compromís ferm de complir amb els principis bàsics i els requisits mínims que permetin la protecció adequada dels seus sistemes d’informació, d’acord al que regula l’Esquema Nacional de Seguretat (RD 311/2022, de 3 de maig).

Política de continuïtat

Política de continuïtat
ISO 22301:2019

Clece Seguridad ofereix la millor resposta possible davant un esdeveniment disruptiu tot garantint el compliment de les obligacions legals aplicables.