Contacto

La teva seguretat, el més important per a nosaltres.

+12 anys d’experiència

Des del 2011mantenint la seguretat de persones, empreses i institucions sota un concepte de seguretat integral caracteritzat per la professionalitat, l’eficiència i el compromís amb el client.

Qui som?

Valors diferencials

Projectes personalitzats

Cada client és únic. Els nostres consultors analitzen la problemàtica específica de cada cas per configurar la millor solució a mida.

Formació continuada

Comptem amb 3.000 professionals altament qualificats que segueixen un exhaustiu pla de formació continuada per solucionar amb èxit qualsevol contingència.

Innovació constant

Apostem per tecnologies d’avantguarda que ens ajuden a implantar processos de millora continuada per mantenir la màxima qualitat.

Alta especialització

Disposem de sistemes de supervisió i centres de control 24 hores per garantir l’excel·lència en cada servei.

Solucions personalitzades

L’aplicació de cada solució de seguretat se sotmet a un minuciós seguiment amb l’objecte d’optimitzar el seu resultat. És un compromís real, imprescindible per respondre als paràmetres de qualitat que els nostres clients es mereixen.

 

Les solucions que s’ofereixen, juntament amb el seu seguiment i control, permeten la implantació de processos de millora continuada que finalment permeten una gestió integral de l’empresa, un cercle que comença i acaba en la qualitat i el centre de la qual és el client. Un cercle virtuós que es basa en la formació i a la tecnologia.

1

Consultoria

Assessorament, planificació i desenvolupament de projectes de seguretat integral d’acord amb la normativa vigent: seguretat física, contra incendis, industrial, mediambiental, anàlisi de riscos, auditories de seguretat.

2

Implantació

Disseny, instal·lació i manteniment de sistemes i equips de seguretat: sistemes de detecció, control d’accessos, circuit tancat de TV (CCTV) amb videoenregistrament i anàlisi d’imatge, central d’alarmes (CRA)…

3

Supervisió

El Centre Control de Seguretat (CCS) i la Central Receptora d’Alarmes (CRA) de Clece Seguridad funcionen les 24 hores del dia per garantir la vigilància continuada dels béns i les instal·lacions dels nostres clients.

Serveis.

El Centre Control de Seguretat (CCS) i la Central Receptora d’Alarmes (CRA) de Clece Seguridad funcionen les 24 hores del dia per garantir la vigilància continuada dels béns i les instal·lacions dels nostres clients.

Veure tots els serveis

Vigilància i protecció de béns

Protecció de persones específiques

Central receptora d’alarmes pròpia

Instal·lació i manteniment

Seguretat electrònica

Creixement continu

Clece Seguridad se situa entre els 7 principals operadors del sector de la seguretat privada a Espanya, amb presència a tot el seu territori, i a Portugal. La seva facturació és superior als 90 milions d’euros i compta amb més de 1.050 instal·lacions connectades i protegides per més de 3.200 professionals.

1.000

Instal·lacions connectades

3.120

professionals

Qualitat certificada

Prevenció de riscos laborals

La prevenció de riscos laborals és a totes i cadascuna de les activitats de l’empresa.

Qualitat i medi ambient

La qualitat dels serveis és un compromís de Clece Seguridad, així com la protecció del medi ambient.

Declaració d’igualtat i responsabilitat social

Compromesos amb la igualtat efectiva entre dones i homes en el si de l’empresa i l’aplicació de polítiques per assolir aquest principi.

Seguretat de la informació

La seguretat de la informació engloba a la seguretat informàtica, la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades personals, informació de negoci o de les instal·lacions.

Pla de continuïtat de negoci

Clece Seguridad ofereix la millor resposta possible davant d’un esdeveniment disruptiu tot garantint el compliment de les obligacions legals aplicables.

Sistemes Centralitzats de Seguretat

Clece Seguridad, SAU, posa al seu servei els nous SCS, Serveis Centralitzats de Seguretat, formats per les línies de Videovigilància, CRA i CSL.

Cadascuna d’aquestes divisions es presta amb personal altament qualificat i habilitat, tot i que depenen d’una direcció comuna.

Aquest model de gestió permet desenvolupar solucions “ad hoc” per als clients que així poden tenir un control 360° de la seva línia de negoci en seguretat.

VIDEOVIGILÀNCIA Centre de Control de Serveis de Vigilància 24 hores CRA Central Receptora d’Alarmes CSL Centre de Serveis de Localització

Sectors

Transport

Alta seguretat per a aeroports i ports a través del nostre departament d’enginyeria.

Admin. pública

Garantizar un entorno seguro a los ciudadanos es el objetivo fundamental de los servicios de seguridad para infraestructuras públicas.

Sanitari

Entendemos los retos y características especiales de estos centros con enorme tránsito de pacientes, sanitarios y familiares.

Industrial

El nostre estudi d’enginyeria fa un estudi exhaustiu de les característiques i peculiaritats d’aquests amplis espais.

Comerç

Centres comercials, parcs empresarials, etc. Instal·lem sistemes de visualització i anàlisi de la imatge.

Educació

Solucions de vigilància i protecció de centres educatius dissenyades per a centres amb trànsit d’alumnes i personal docent.

Social

Solucions d’assistència i visualització remota per a les persones grans o amb necessitats especials.

Hotelers

Serveis de seguretat de forma eficient i discreta ateses les característiques d’aquests espais.

Empresarial

Comerços i pimes. Petits negocis que necessiten sistemes de protecció específics.

Confien en nosaltres