Contacto
Inicio Serveis Sistemes Centralitzats de Seguretat Centre de Serveis de Localització

Centre de Serveis de Localització

Els serveis que prestem des del nostre CSL, Centre de Serveis de Localització, estan basats en tecnologia de ràdio, Beacon, Wi-Fi, LoRa, IoT o GPS que ofereixen una àmplia gamma de solucions tant per al seguiment de vehicles, localització d’equipament mòbil, mascotes i per a la gestió de personal.

En necessites més informació?

917 371 171

Inicio Serveis Sistemes Centralitzats de Seguretat Centre de Serveis de Localització

Amb l’ajuda d’aquestes tecnologies, es poden supervisar les activitats dels treballadors i els moviments dels vehicles en temps real, la qual cosa augmenta l’eficiència i la seguretat.

Per què la tecnologia de localització és valuosa per a la gestió de personal i vehicles en qualsevol indústria?

La localització tant en interiors com en exteriors és possible gràcies a la instal·lació de Beacons o punts d’accés WiFi en àrees específiques. La tecnologia LoRa i IoT permeten la connectivitat i comunicació d’objectes i dispositius en àrees àmplies, mentre que el GPS ofereix precisió en la ubicació en l’àmbit global.
La gestió de rondes dels serveis vigilats es fa de manera eficient mitjançant aquestes tecnologies, la qual cosa permet que les tasques de seguretat i vigilància es duguin a terme amb més precisió i control.
L’alerta primerenca per entrades o sortides de zones de les zones de control, conegudes com geotanques, permet la supervisió de les activitats en àrees restringides, la qual cosa redueix el risc d’accidents i la seguretat del personal.
La tecnologia de comunicació bidireccional i remota amb la sala SCS, de Sistemes Centralitzats de Seguretat, dona suport als operaris que treballen sols (lonewalkers), la qual cosa millora la seguretat i eficiència en el treball.