Contacto
Inicio Qui som? Integritat i conducta

Integritat i conducta

La integritat a Clece Seguridad va més enllà del compliment normatiu. És, juntament amb el compromís, la transparència, l’ètica i l’esforç, un dels valors que defineixen la cultura empresarial corporativa. És una manera d’actuar que defineix la relació amb tots els nostres grups d’interès.

Per això, el nostre Codi Ètic recull els principis, els valors, les normes de conducta i els principis d’actuació exigibles a tots els que formen part de Clece Seguridad amb la finalitat d’ajudar a consolidar una conducta empresarial acceptada i respectada per tots els seus empleats.

Principis ètics d’actuació
Valors de la cultura empresarial
Normes de conducta
Canal Ètic

Canal Ètic

Clece Seguridad disposa d’un Canal Ètic, una eina que té l’objectiu de garantir que tots els integrants de la companyia s’adaptin a aquestes pautes i a través del com els diferents grups amb els quals interactuem poden denunciar conductes no ajustades al codi ètic o plantejar dubtes sobre el sistema de compliment.

Objectiu del Canal Ètic

L’objectiu d’aquest canal és rebre i tramitar eficaçment les comunicacions relacionades amb els comportaments que, en essència, vulneren els principis que s’inclouen en el nostre Codi Ètic.

Política de funcionament del Canal Ètic

Per facilitar-ne el coneixement i l’ús, posem la nostra Política de Funcionament del Canal Ètic a la disposició de qualsevol persona que pretengui informar de bona fe d’una possible infracció en un context professional amb CLECE SEGURIDAD.

La informació que ens proporcioni es gestionarà de forma totalment confidencial i anònima – si així ho –vol—. Té el nostre compromís que els seus comentaris es tindran en compte.

Recordi que aquest canal no és la via idònia per a la gestió de queixes i reclamacions relacionades, per exemple, amb la qualitat del servei o amb aspectes particulars d’àmbit laboral, el tractament del qual s’ha de fer de manera diferenciada i, per fer-ho, recomanem que accedeixi a l’apartat “Contacte” d’aquest web o que s’adreci a les corresponents delegacions de la companyia.

De què es pot informar a través del Canal Ètic?

Informació sobre infraccions o incompliments en un sentit ampli, és a dir, sospites raonables, infraccions reals o potencials, que s’hagin produït o que sigui probable que es produeixin. La informació s’ha de presentar sempre de bona fe i amb el major grau de detall i evidències possibles.

A títol il·lustratiu, i sens perjudici del contingut de la Política de Funcionament del Canal Ètic, a continuació es ressenyen algunes de les possibles temàtiques objecte de comunicació:

 • Casos de suborn i corrupció.
 • Conductes que atemptin contra la salut i la seguretat en el treball.
 • Conflictes d’interessos en qualsevol acció relacionada amb el desenvolupament professional.
 • Conductes discriminatòries.
 • L’assetjament sexual i laboral.
 • Fraus interns.
 • Supòsits de competència deslleial.
 • Incompliments en matèria de defensa de la competència.
 • Conductes que atemptin contra la salut i seguretat dels nostres usuaris.

Quins canals hi ha per comunicar una possible conducta irregular?

Sens perjudici d’altres canals que es recullen a la Política de Funcionament del Canal Ètic, recomanem que transmeti la informació, per la seva major seguretat i confidencialitat, així com per la possibilitat de la seva presentació anònima —si així ho vol—, a través del canal digital Ethicspoint, del nostre proveïdor Navex Global.

Pot accedir a aquest canal digital fent clic AQUÍ. Així mateix, té a la seva disposició, durant les 24 hores dels 7 dies de la setmana, els següents números de telèfon que formen part del canal Ethicspoint, del nostre proveïdor Navex Global:

País
Número de telèfon
Espanya
900 876 439
Regne Unit
0800 048 5851
Portugal
800 181 376

Qui tractarà la informació que s’hagi aportat?

És important que conegui que la informació aportada, incloses les dades de caràcter personal recollides en el context d’una denúncia, podran ser tractades o comunicades a les següents parts quan escaigui:

 • Navex Global, el tercer independent que, com a encarregat del tractament, gestiona els canals de denúncia digitals o els anomenats alternatius.
 • Membres de la Unitat Tècnica de Compliment de CLECE, així com del Comitè de Compliance (Òrgan de Compliment) de la companyia.
 • Representants autoritzats de la companyia que intervinguin en la investigació, si la naturalesa o l’abast dels fets denunciats en requereix la participació.
 • Qualsevol investigador, assessor o conseller extern que hagi estat contractat per donar suport a la companyia en l’avaluació de la notificació, en la recerca de l’assumpte o per assessorar a l’organització sobre temes relacionats amb aquestes qüestions.
 • La policia o altres autoritats reguladores o d’aplicació de la Llei.

S’anima, a totes les parts interessades, a presentar informació relacionada amb possibles infraccions del nostre Codi Ètic, així com a sol·licitar orientació relacionada amb les polítiques, que a continuació té a la seva disposició. Agraïm per endavant la seva inestimable col·laboració.

Si us plau, no s’oblidi de llegir la nostra Política de Privadesa del Canal Ètic. També disposa d’informació relativa a la protecció de dades en la mateixa Política de Funcionament del Canal Ètic.

Conducta ètica
Principis rectors
Política de prevenció
Política de funcionament del Canal Ètic
Política de compliment en matèria de competència