Informació important sobre mesures davant la COVID-19

PROFESSIONALITAT I CONDUCTA

Clece ha elaborat un document de principis ètics que recull les pautes d’actuació i conducta que exigeix a tots els empleats.

Codi ètic grup Clece

Com a instrument de comprovació del seguiment d’aquests principis, s’ha habilitat un canal de denúncies perquè els diferents grups amb què interactua Clece: empleats, clients, proveïdors, etc., puguin comunicar les queixes o denúncies.

coneix els principis ètics de Clece

Comitè de Seguiment

Els fets denunciats, els rebrà el Comitè de Seguiment. Estudiarà les denúncies i adoptarà les mesures necessàries, i garantirà en tot moment l’estricta confidencialitat del denunciant.

Canal denúncies

Mitjançant aquest canal es permet a qualsevol persona comunicar les conductes irregulars en qualsevol de les empreses que formen part de Clece.

Per fer-ho, l’empresa mantindrà una adreça de correu electrònic (canaldenuncias@grupoclece.com) i una adreça postal (Canal de Denuncias, c. Quintanavides, 19, 28050 Madrid, Espanya) a través de les quals es podran comunicar incompliments o resoldre dubtes relacionats amb els “Principis Ètics” definits per la Direcció.

Els requisits que han de complir per tal de ser tramitades són els següents:

  • Identificació del denunciant (nom i cognoms)
  • Fets, persona o col·lectiu denunciat.
  • Arguments o proves veraços i precises que suportin la denúncia