Informació important sobre mesures davant la COVID-19

FORMACIÓ

Clece Seguridad és la mostra del valor principal de Grup Clece: persones per a persones

Persones per a persones

Un dels valors del Grup, persones per a persones, té especial sentit a Clece Seguridad on l’alta capacitació dels professionals en matèria de vigilància i seguretat és fonamental per garantir la protecció de persones i béns en les situacions més delicades.

Amb aquesta visió, Clece Seguridad ha desenvolupat un model propi de desenvolupament professional i personal dels seus vigilants de seguretat i tècnics instal·ladors, que afecta tot el procés de prestació del servei, des de la  selecció de personal i la seva formació, fins als criteris de supervisió passant pel control en tot moment.