Informació important sobre mesures davant la COVID-19

COMPROMÍS AMB L’EXCEL·LÈNCIA

Amb implantació nacional, Clece Seguridad ha fet de l’excel·lència en la qualitat una eina que aconsegueix la satisfacció total de cada client.

Clece Seguridad està habilitada pel Ministeri de l’Interior en l’àmbit estatal amb número de registre 3.877 en les activitats següents:

  • Vigilància i protecció de béns i establiments.
  • Protecció de persones.
  • Instal·lació i manteniment de sistemes de seguretat.
  • Explotació de centrals receptores d’alarmes

Per garantir la qualitat del servei prestat, Clece Seguridad aposta per tres principis bàsics:

  • Complir les expectatives i els requeriments dels clients
  • Un compliment rigorós de la legislació
  • La millora contínua dels processos i els indicadors de gestió.

Clece Seguridad ha obtingut del Ministeri de Defensa (DGAM) l’Habilitació de Seguretat d’Empresa (HSEM) en grau “Reservat o equivalent”.

Política de Gestió
Política ambiental
Política de continuïtat